ابوذر

  • تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر - نرسیده به بزرگراه محلاتی