طادئوس بارتقیموس مقدس

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار حضرتی - ک. ارامنه
کلمات کلیدی :

کلیسا

ارزیابی