ثامن الائمه - شعبه رهنان - کد 101

  • اصفهان - رهنان - م. امام حسین - خ. ابوذر