پردیس

  • مدیر - کریم جدیدی
  • تهران - منطقه 20 - جاده ورامین - مجتمع تجاری پردیس - ک.پ : 1848915367
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی