جستجو:
نزدیک:

معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا - شهرک آزمایش

  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - تقاطع جلال آل احمد
کلمات کلیدی :

رانندگی

|

راهنمایی

ارزیابی
یه تشکر کوچولو... AZAM : یه تشکر کوچولو...
نگوییم شهرک آزمایش بگوییم شهرک آرامش.واقعا بیان احترام و تقدیر از سفیدپوشان ناجا و زحمت کشان صادق در کلمات نمیگنجد اما شاید سهم کوچک خود را با یک خسته نباشد از ته ته دل بتوانم ادا کنم که نه نمیشود روزهای شاد خود را در سفر و ارامشم کنار خانواده در جاده ها از خستگی تو دارم تو دور از اغوش عزیزانت میکوشی تا من در اغوش عزیزانم ارام باشم تو حسرت فشردن دست گرم کودکت در لحظه تحویل سال را داری و من خنده شاد فرزندم را مدیون توام دستت را می بوسم و صداقتت را ارج می نهم.