صدر

  • مدیر - سیدیوسف صدرقاینی
  • تهران - منطقه 7 - چهارراه مدنی (نظام آباد) - ایستگاه حسینی - نبش 10 متری هاشمی (ابوالقاسم گیو) - ک.پ : 1616695581