صنایع مفتولی پارس

  • مدیر - مجید شریفی
  • تهران - منطقه 12 - چهارراه مصطفی خمینی (سیروس) - پ. 434 - ک.پ : 1117975911
  • ،