فلز تراش تهران

  • مدیر - ابراهیم کریمی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - بازار دروازه نو - سرای روغنی ها - پ. 2/10 - ک.پ : 1164614476