شرکت پیکران پرند

  • مدیر - مهدی نظری
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان 11 - پ. 32 - ط. چهارم - واحد 24