بیمارستان ایران (نواب صفوی)

  • مدیر - میرکمالی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - بعد از کارخانه ارج - ک.پ : 1398913151