جی. ام

  • مدیر - علی صادقی
  • تهران - منطقه 21 - تهرانسر - فاز 2 - جنب منبع آبرسانی - ک.پ : 13888