سادات - دماوندی

  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 22 - پایانه تهران - غرفه 253