دکتر سیدعلی طباطبایی

  • مدیر - سیدعلی طباطبایی
  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. کامران - ساختمان پزشکان 28 - ط. چهارم - واحد 14 - ک.پ : 1415893343