فروردین (پاتوبیولوژی)

  • مدیر - مهرداد - راشد ونکی - مرندی
  • تهران - منطقه 10 - کارون - تقاطع خیابان امام خمینی غربی - ساختمان 1026 - طبقه همکف - ک.پ : 1347848115
  • ،