کریمی

  • مدیر - حسن کریمی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - ک. کبابی ها - سرای ناصری - ط. اول - واحد 23 و 22 و 21 - ک.پ : 11636
کلمات کلیدی :

صادرات

|

فرش

|

قالی

ارزیابی