پایا طرح

  • مدیر - علی اصغر مولایی پور
  • قدس (قلعه حسنخان) - م. قدس - خ. چمن - روبروی پست برق
ارزیابی