ثامن الائمه - شعبه میبد - کد 99

  • یزد - میبد - امام خمینی - روبروی پارک فلسطین