سایپایدک - کد 1054

  • مدیر - نوری
  • تهران - منطقه 11 - شوش - نرسیده به خیابان وحدت اسلامی - پ. 1129 و 1131 و 1133 - ک.پ : 1196977985