دکتر سیدنوراله میرقادری

  • مدیر - سیدنوراله میرقادری
  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - نبش خیابان رودکی (سلسبیل) - بیمارستان اقبال
  • ،