پیام سیما

  • شبکه 2 -
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - خ. بلال حبشی - ساختمان سیما چوب سابق - ساختمان شبکه پیام نما 2 - طبقه همکف - ک.پ : 1999713113
  • ،
شبکه 3 - شاملو

ایران - تهران - منطقه 03 - ولی عصر - خ. بلال حبشی - ساختمان سیما چوب سابق - ساختمان شبکه پیام نما 2 - طبقه همکف
ارزیابی