بانک ملی - شعبه ستاد فرمان امام - کد 450

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - روبروی مسجد ولیعصر - ک.پ : 1511918911
  • ،