شهرداری منطقه 16 - معاونت امور شهری و محیط زیست

  • تهران - منطقه 16 - م. بهمن - خ. دشت آزادگان - جنب فرهنگ سرای بهمن
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 16 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 16 - واحد زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی