شهرداری منطقه 16 - اداره ساماندهی

  • تهران - منطقه 16 - م. بهمن - خ. دشت آزادگان - ساختمان معاونت خدمات شهرداری منطقه 16 - طبقه همکف
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی