خودرو سرویس شهر

  • مدیر - عیسی پور
  • تهران - منطقه 10 - بزرگراه نواب - ضلع جنوب غربی تقاطع امام خمینی - ساختمان سازمان بازنشستگی شهر داری تهران - ط. سوم
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی