ارتباطگستر - شعبه 2

  • مدیر - حامد کنگرانی
  • تهران - منطقه 1 - م. تجریش - خ. شهرداری - بازار قائم - ط. پنجم - پ. 2179 - ک.پ : 1963646651