مرکز خدمات صنایع فیلم ایران

  • مدیر - امیر بدیع
  • تهران - منطقه 7 - م. 7 تیر - خ. بختیار - پ. 20 - ک.پ : 1574616861
  • ،
ارزیابی