بانک ملی - شعبه گذرنامه - کد 794

  • تهران - منطقه 2 - آرش مهر (شهرآرا) - جنب اداره گذرنامه - ک.پ : 1443783516
  • ،