خیام

  • تهران - منطقه 13 - پیروزی - خ. افروز - خ. شهبازی - خ. منتظری