همشهری محله (دفتر)

  • تهران - منطقه 19 - عبدل آباد - بلوار جوانه - ساختمان خدمات شهری شهرداری - ط. اول