بانک قوامین - شعبه قاسم آباد مشهد - کد 2397

  • خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار امامیه - نبش امامیه 53