شرکت ایران کانکس

  • مدیر - حسینقلیان کنعانی
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 10 - شهرک صنعتی توتک - پ. 34 الی 40
  • ، ،
ارزیابی