بانک ملت - شعبه سامان - کد 6339/6

  • مدیر - شمس الدین رضوی زاده
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - مجتمع سامان - جنب بیمارستان پارس - ک.پ : 1415944951