شاهد - دانشکده پزشکی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - خ. شهیدعبداله زاده (دهکده) - روبروی سازمان آب - پ. 31 - ک.پ : 1415635111
  • ،