بانک قوامین - شعبه جلفا - کد 3325

  • آذربایجان شرقی - جلفا - پل چوبی - نرسیده به پایانه مرزی
  • ،