بهبخش (شبانه روزی)

  • تهران - منطقه 4 - امین (خاک سفید) - ک. اکبری - پ. 7 - ک.پ : 1657773311
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

دکتر عباس صراف زاده - متخصص جراحی عمومی
دکتر محمود جوزدانی - متخصص جراحی عمومی
ارزیابی