شرکت مهندسی فن آوری اطلاعات دانشگاه

  • مدیر - محمد دریساوی
  • خوزستان - اهواز - چهارراه نادری - جنب مجتمع تجاری و پزشکی آرین - طبقات فوقانی داروخانه سلامت - واحد 2