امامزاده ابراهیم

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - کوی تکیه - گود زنبورکخانه
کلمات کلیدی :

امامزاده

|

زیارت

|

زیارتگاه

ارزیابی