ماشین سازی کنترل صنعت تبریز

  • مدیر - ابراهیم احمدی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تهران تبریز - کیلومتر 7 - جنب زیرگذر کندرو - خ. اکسیژن - کوی آذر
ارزیابی