انجمن سینمای جوانان ایران - ستادمرکز

  • مدیر - هاشم میرزاخانی
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - کوی نوزدهم - پ. 20 - ک.پ : 1517783811
زیرمجموعه‌ی :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارزیابی