بلور

  • مدیر - حبیب اله صالحی یزدی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی ساختمان پتروشیمی - پ. 1611 - ک.پ : 1414615794
  • ،