دکتر ماندانا رضایی

  • تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - فاز 3 - بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم - ک.پ : 1396956111
رضایی

ایران - تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان - فاز 3 - بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم - ک.پ : 1396956111
مستقردر :

بیمارستان صارم - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی