امیرآباد

  • مدیر - حسن رضا زرین دست
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نرسیده به پمپ بنزین - پ. 1637 - ک.پ : 1414633354