شهرداری منطقه 1 - معاونت شهرسازی و معماری

  • مدیر - سیدمحسن موسوی مسعودآبادی
  • تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - نرسیده به میدان قدس
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی