شرکت تک سیستم

  • مدیر - بهرام مهدی پور
  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - چهارراه سمیه - پ. 106 - ک.پ : 1581718813
  • ، ،