شرکت گسترش تجهیزات پزشکی شرق

  • مدیر - محمدرضا جبه دار
  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - جنب سمیه - ساختمان 96 - ط. دوم - واحد 6 - ک.پ : 1581718831
  • ،