خدمات فنی صفایی

  • مدیر - محمدتقی صفایی
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. 10 فروردین - خ. حیدری - پ. 68 - ک.پ : 1764686454
  • ،