بانک قوامین - شعبه ملاصدرا شیراز - کد 5190

  • فارس - شیراز - قصرالدشت - نرسیده به چهارراه ملاصدرا