نگین

  • مدیر - فاطمه منتصرضیایی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - پ. 365 - ک.پ : 1413653794