فردوسی - شعبه جلالیه - کد 138

  • خراسان رضوی - مشهد - سرخس - چهارراه جلالیه