شرکت پلاستوفوم آستانه اراک

  • مدیر - عزیزاله صفی خانی
  • مرکزی - شازند - شهرک صنعتی بابایی